Collectie: De Avonturentuin

Wij stellen een deel van ons privéterrein open voor bezoekers in de vorm van De Avonturentuin. Het doel van De Avonturentuin is om jong en oud te informeren en inspireren over het belang van natuurbehoud en natuurherstel.

  • Kosteloos te bezoeken wanneer de poort geopend is!
  • Beschikbaar op afspraak voor scholen, kinderopvangcentra, coaches etc.
  • Circa 750 meter wandelpad
  • Circa 60 meter parcourstoestellen om de (jonge) bezoekers extra uit te dagen extra te bewegen
  • Informatiebordjes en opdrachten langs de route om van te leren
  • Uitzicht op het Equi Habitat, Natuurgebied, diverse verrijkingselementen van onze partners, (wilde) bewoners en gewassen om te bewonderen