Plassen in de wei

Vervelend hè al die plassen in de wei?

Je kunt er donder op zeggen dat wanneer je de paarden dan op de weide laat dat ze er een modderbende van maken. De hevige regenval van de afgelopen maanden helpt natuurlijk ook niet. De bodems blijven op veel plekken nat en er staan grote plassen op het grasland.

Dit zien we met name door de verdichting van bodems. Ik vertel je er alles over in diverse blogs en het e-book. Het komt er op neer dat de kanaaltjes in de bodem zijn dichtgedrukt waardoor het water niet (makkelijk) in de grond kan zakken naar diepere bodemlagen. Dus eigenlijk is je modderprobleem vaak een waterprobleem, want de grond kan door verdichting minder water opnemen en afvoeren. 

Het liefst zou je de kanaaltjes weer openen, maar dat gaat niet met een schep, ploeg of andersoortig materiaal. De bodem lijkt misschien op het oog los na het woelen, harken en ploegen, maar bij een volgende bui zul je zien dat zich toch weer plassen vormen. De bodemstructuur is tussen die opengewoelde bodem namelijk niet verandert. Door te spitten of te ploegen maak je namelijk geen nieuwe kanaaltjes naar diepere bodemlagen, je maakt er juist vaak nog meer kapot.
Gelukkig zijn er natuurlijke methoden om dit probleem aan te pakken wel goed aan te pakken:

  • Gebruik van organisch materiaal: Het toevoegen van compost of vaste mest aan de bodem kan de structuur verbeteren en de porositeit (hoeveelheid kanaaltjes) vergroten, waardoor water beter kan doordringen.
  • Bodembedekking: Het toepassen van mulch helpt niet alleen bij het vasthouden van vocht, maar verbetert ook de bodemstructuur naarmate het organisch materiaal (de mulch) afbreekt.
  • Bodemverbeteraars: Planten zoals klaver of luzerne hebben diepe wortels die de bodemstructuur kunnen verbeteren en de doorlaatbaarheid verhogen. Daarnaast kan het toevoegen van lavagruis aan de bodem de structuur verbeteren en mineralen toevoegen die de bodemgezondheid bevorderen.
  • Geen zware machines: Beperk het gebruik van zware machines op natte grond om verdere verdichting te voorkomen.
  • Geen grondverzet: Zoals eerder gezegd, grondverzet lijkt de bodem open te maken, maar als je van heel dicht bij kijkt zul je zien dat je juist meer kanaaltjes kapot maakt.
  • Rust, voldoende rust zodat de bodem kan herstellen en het bodemleven en de beplanting de kanaaltjes opnieuw kunnen "graven".

Door deze natuurlijke methoden toe te passen, kun je bijdragen aan een betere waterafvoer en een gezondere bodemstructuur. Zo kunnen we wateroverlast verminderen en de bodemvruchtbaarheid op lange termijn verbeteren. En dat is niet alleen goed tegen de plassen, maar verbetert ook het water leverend vermogen in droge perioden, de ontwikkeling van een gezonder diverser grasland en de biodiversiteit.

De plassen te lijf gaan op een natuurlijke wijze is een win-win-win actie dus!

Back to blog