Het Avonturentuin concept brengt de natuur terug op het perceel in strijd tegen klimaatproblemen

Met een innovatieve inspirerende werkwijze weten de initiatiefnemers van De Avonturentuin snel terrein te winnen. Letterlijk zelfs, want het doel is groots. Klimaatdoelstellingen behalen binnen de gestelde termijn!

Wetenschap en praktijk hebben aangetoond dat natuurherstel en verbetering van biodiversiteit bijdraagt tot het oplossen van de vele uitdagingen die deze tijd kent. Waterregulatie, stikstofprobleem, aardgasgebruik, hittestress en bedreiging van inheemse beplanting en bewoners met alle gevolgen van dien. “Het omschakelen van regulier grasland en perceelgebruik naar een kruidenrijkgrasland dan wel een natuurinclusief perceel draagt bij aan de oplossing voor al deze uitdagingen en voorkomt de noodzaak tot drastische maatregelen”, aldus initiatiefneemster Janneke Langen (39).

                                 

Regulier grasland zoals in 2021                 Natuurinclusief anno 2024                                                    

Met het Avonturentuin concept breng je de natuur terug op het perceel en integreer je je huidige gebruiksdoel in een meer natuurlijk landschap. Gespecialiseerd in bodem, modder en paardenweides begint de omschakeling volgens dit concept bij de basis, een gezond bodemleven. Met doelgerichte organische bemesting en beheer wordt de bodem in staat gesteld zich te herstellen en een divers gewas te ontwikkelen dat gezonder is voor de dieren, natuur en mensen dan de reguliere weides. Met een indeling en gebruik van het perceel dat past bij het landschapstype wordt de ontwikkeling van natuur, beantwoorden van de natuurlijke behoefte van de gebruikers, het waterbergend en waterleverend vermogen, vergroten van biodiversiteit, terugdringen van stikstof- en klimaatuitdagingen en verbeteren van de leefbaarheid van omwonenden ondersteund.

Middels het Avonturentuin concept kunnen niet alleen paardenhouders, maar ook ondernemers in de agrarische sector, speeltuinen, scholen, kinderopvangcentra en dagbestedingen hun bijdrage aan natuurherstel testen, verbeteren en aantonen.

Het concept werkt als volgt:

  1. Men legt een eenvoudige test af om te bepalen hoe "Natuurinclusief" het perceel op dit moment is.
  2. Men krijgt op basis van de test praktisch toepasbare adviezen om de natuur een handje te helpen.
  3. Men krijgt een Avonturentuin erkenning wanneer men het perceel volgens dit concept gaat inrichten.
  4. Men kan na elke verbeterslag de test herhalen om te zien of een hogere status bereikt kan worden.

Dit concept en de erkenning zijn ideaal voor communicatie met instanties en gemeenten. Wanneer een vergunning wordt aangevraagd of ondersteuning wordt gevraagd en men kan aangeven dat zij erkend Avonturentuin zijn dan weet de gemeente of instantie dat dit perceel:

  • Bijdraagt aan natuurherstel.
  • Overbemesting en drijfmest, kunstmest en pesticiden gebruik tegengaat.
  • Bodembewerking en verdichting tot een minimum beperkt.
  • De bodemgezondheid en daarmee de diversiteit verbeterd.
  • Het huidige gebruik integreert in het landschap en de natuur.

In heel Nederland en Vlaanderen worden al mensen ondersteund bij de omschakeling van diens percelen en ook internationaal wordt het praktisch toepasbare concept toegejuicht. Je vraagt je bijna af waarom dat er niet eerder iemand aan gedacht heeft. “Het stikstofprobleem is een probleem van ons allemaal. Dat kun je niet enkel de agrarische sector laten oplossen wanneer je weet dat er ruim 450.000 paarden in Nederland zijn waarvan het merendeel op overbemestte, verdichte, verzuurde percelen gehouden worden. En dit is slechts één van de voorbeelden. Waarom compleet bestraatte bedrijventerreinen en schoolpleinen terwijl waterdoorlatende verharding een optie is?” Vervolgt Janneke gemotiveerd. Zelf heeft zij in slechts enkele jaren een perceel van intensief productief grasland omgeschakeld naar extensief kruidenrijk grasland waar inheemse beplanting en dieren samenleven met haar paarden, kinderen en buurtgenoten.

Over buurtgenoten gesproken

“Geluk kun je delen” de inmiddels gevleugelde uitspraak van Janneke en haar gezin. Wanneer haar paarden op een ander deel van het perceel vertoeven gaan de poorten naar het perceel open en deelt haar gezin het zogenoemde Avonturenpad met buurtgenoten. Die kunnen kosteloos meegenieten van het natuurlijke perceel. Zo kreeg het perceel ook een maatschappelijk doel, draagt het bij aan de leefbaarheid van het dorp. Het inspireert en informeert het niet alleen bezoekers over wat op dit perceel gebeurt, maar is het doel dat zij die inspiratie op hun beurt thuis (al dan niet op kleinere schaal) inzetten om ook bij te dragen aan natuurherstel.

Waarom

Omdat initiatiefnemer Janneke Langen (39) uit studie, onderzoek en eigen ervaring leerde dat de natuur een fantastische leermeester is en eigenlijk ondanks veranderende of moeilijke omstandigheden uiteindelijk altijd zichzelf herstelt. En als moeder van 3 kleine kinderen en eigenaresse van een kleine diverse kudde paarden zocht zij naar een manier om dat wat haar het meest dierbaar is van die wetenschap en voordelen te laten profiteren.

Het concept bestaat misschien door haar, maar niet voor haar meent Janneke. Het Avonturentuin concept is voor al die anderen die wellicht meer mogelijkheden krijgen doordat wij bij bijvoorbeeld de gemeente, onderzoeksinstituten en instanties de mogelijkheden in plaats van bedreigingen hebben laten zien van een natuurinclusieve invulling van een perceel. Want hoe fantastisch het eigen perceel ook is, het doel is groter. Samen kom je verder en er zijn vele hectaren nodig om de natuur significant te doen verbeteren en echt bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Maar Nederland bestaat voor 2.236.317 hectare landbouwgrond ongeveer de helft daarvan is momenteel grasland dus dat biedt mogelijkheden.

Ga jij mee op avontuur?

 

Back to blog