Verzorg jij je ondergrondse kudde?

Wist jij dat je behalve een prachtige paardenkudde op het gras ook een nog diversere kudde onder het gras te verzorgen hebt?

Jouw ondergrondse kudde wordt ook wel bodemleven genoemd is van grote invloed op de groei van grassen, kruiden en andere planten op jouw perceel. Door organische mest, gewasresten en groenbemesters op te eten maakt het bodemleven de voedingsstoffen vrij die onmisbaar zijn voor de plant. Tegelijkertijd fungeert het bodemleven zelf ook als voedsel voor veel soorten vogels en andere diersoorten. Daarnaast helpt een actief bodemleven om water vast te houden en af te voeren indien nodig. Wel zo handig in een tijd van droogte of extreme regenval. Reden genoeg om deze goed te verzorgen dus!

Hoe ziet jouw ondergrondse kudde er uit?

Jouw ondergrondse kudde is hopelijk zeer divers. Er leven veel bacteriën, schimmels, protozoën, nematoden, sprintstaarten, mijten, enchytraeën, duizendpoten, insecten, spinnen, regenwormen en mollen.

De mate waarin de verschillende soorten in een grond voorkomen, varieert sterk afhankelijk van grondsoort en bodemgebruik. Wij zijn vooral groot fan van regenwormen. Er bestaan meerdere soorten regenwormen, de twee voornaamste zijn:

  1. De Bouwvoorbewoners. Dit zijn wormen die vooral in de bouwlaag leven en zich vooral horizontaal in de bovenste 30 cm (de bouwvoor) van de bodem verplaatsen.
  2. Daarnaast heb je de pendelaars. Dit zijn wormen die tot enkele meters diep de bodem in graven en zich dus verticaal bewegen (pendelen) tussen verschillende bodemlagen.

Het is vooral deze laatste soort die heel interessant is: Pendelaars zorgen voor diepe gangen waardoor de bodem beter doorworteld wordt. De gangen zorgen ervoor dat er lucht in de bodem kan doordringen, en dat het water zijn weg vindt naar diepere bodemlagen. Het drainerend vermogen van de bodem is bij een gezonde wormpopulatie zeker 10 maal beter dan bij een perceel zonder wormen.

 

Wat eet jouw ondergrondse kudde?

Bodemdiertjes eten verschillende soorten voedsel. Ze voeden zich met dode organische stoffen zoals mest, bladeren, takken en wortels, en bacteriën en schimmels die op de bodem terecht komen. Het eten van dode organische stoffen reguleert de afbraak, omzetting en opslag van belangrijke mineralen en sporenelementen en ondersteunt de bodemstructuur. 

Kringloop EH10

Geef niet alleen je bovengrondse maar ook je ondergrondse kudde 24/7 bewegingsruimte!

Voor je paarden weet je dat bewegen heel belangrijk is. Belangrijk voor het bewegingsaparaat, de spijsvertering en het algeheel welzijn. Voor je ondergrondse kudde is dat niet anders. Door verdichting, drijfmest, overbemesting, gebruik van kunstmeststoffen en bestrijdingsmiddelen wordt je bodemleven minder actief en gezond. Je moet dit dus voorkomen om een gezond en actief bodemleven te behouden. Net als van een gezond paard heb je van een gezond bodemleven meer plezier. Zo helpt een gezond bodemleven je bijvoorbeeld met:

  • Afbraak van plantenresten, mest en dode bodemorganismen en het vrijmaken van voedingsstoffen hieruit (mineralisatie) welke opneembaar zijn voor je gras.
  • Opbouw van organische stof die slechts traag wordt afgebroken (humusopbouw, humificatie).
  • Opbouw van een goede bodemstructuur.
  • Losmaken van een te dichte grond door het graven van gangen.
  • Vorming van slijmstoffen die de bodemdeeltjes aan elkaar kitten.
  • Mengen van organische en anorganische bodemdelen.
  • Beperken van te grote aantallen ziekteverwekkende organismen.

Dit alles draagt bij aan ontwikkeling van een gezonde paardenweide voor je bovengrondse kudde.

Ga jij vanaf nu ook beide kuddes verzorgen?

Je hebt nu vast en zeker een idee gekregen van het belang van een gezond bodemleven. Maar hoe weet je nu hoe het met je ondergrondse kudde gesteld is? En hoe weet je welke voeding jouw ondergrondse kudde nodig heeft? Wij helpen je graag met een bodemanalyse en bijpassend bemestingsadvies. Dan weet jij hoe je de komende 4 jaar jouw ondergrondse kudde moet voeden en verzorgen, zodat zij op hun beurt de ontwikkeling van een suikerarm, structuurrijk en dus gezond grasland ondersteunen voor je bovengrondse kudde.

 

Terug naar blog