Composteren kun je leren!

De mest van je paarden kan met een relatief eenvoudige bewerking een hele waardevolle meststof zijn voor je weiden. Dit kan door Compost of Bokashi te maken van je paardenmest.  

In beide gevallen ben je bezig met het verwerken van dierlijke mest en moet je je houden aan de regels uit de meststoffenwet en gemeentelijke regelingen voor het opslaan van mest. Je leert hier alles over in de Workshop Wet- en regelgeving. Want compost met mest is nog altijd mest voor de Nederlandse wet- en regelgeving en er zijn strenge eisen voor zowel opslag als het gebruik van dierlijke mest. 

Composteren

Je kunt paardenmest op verschillende manieren afvoeren of kwijtraken. Een natuurlijkere en duurzamere manier is om zelf een composthoop te maken van paardenmest, stro, groente-, fruit- en tuinafval. Hieronder vind je een veelgebruikt stappenplan om zelf een composthoop te maken van paardenmest:

Zorg voor een plek waar je behoorlijk de ruimte hebt, controleer of deze plek moet voldoen aan bepaalde regels zoals een vloeistofdichte bodem of afdak. Meestal gebruikt met 3 vakken. Hiervan vult men één vak met verse mest en het GFT-afval, één vak is gevuld met compost en is in rust en een laatste vak om de compost periodiek in om te scheppen voor extra beluchting en versnelling van het composteringsproces.

Bouw lagen op van ongeveer 10 centimeter dik. Je maakt een wat ‘nattere’ laag met onder andere de paardenmest en groente- en fruitafval en vervolgens een ‘droge’ laag van bijvoorbeeld bladeren, takken en stro. Wissel de lagen af en bouw zo je eigen compostlasagne. 

Afhankelijk van het weer zal je composthoop in een behoorlijk tempo gaan slinken. Op Equihabitat Hulder 10 scheppen wij de composthoop niet tussentijds om, wel beluchten wij de hoop geregeld door met een riek het wat op de schudden. We hebben gemerkt dat het proces sneller als het warm is, maar wel of niet omscheppen heeft voor ons weinig verschil gemaakt, dus die tijd besparen wij ons liever. Na ongeveer 6 tot 12 maanden is de compost klaar voor gebruik. Het ruikt dan naar bosgrond en heeft ook echt een zandstructuur gekregen.

Tijdens het gebruik van de compost laten we onvoldoende gecomposteerde delen gewoon liggen in de compostbak of in de nieuwe composthoop. Maar dat is doorgaans enkel het materiaal dat minder lang of langs de zijden van de composthoop heeft gelegen.

Voor een optimale compostering is het belangrijk om de juiste verhouding tussen natte en droge lagen te vinden. Een verhouding van 1/5 paardenmest, 2/5 keukenresten en 2/5 bruin materiaal zoals droge bladeren, hooi, stro, fijngesnipperd hout en verkleind haagscheersel is een mooie combinatie die volgens veel adviseurs ongetwijfeld goede compost zal opleveren. Wij hebben ongeveer een verhouding met 50% paardenmest en 50% hooi, stro, blad en takjes en ook dit composteert prima, maar heeft wel wat meer tijd nodig. Onze compost ligt zo'n 10 tot 12 maanden. De voedingswaarde is dan natuurlijk wel heel anders. Wil je weten wat de voedingswaarde van jouw compost is dan kun je deze bij het lab laten onderzoeken. 

Bokashi

Bokashi is een Japanse term voor “goed gefermenteerd organisch materiaal”. Het is een zuurstofarm proces dat organisch afval omzet in een hoogwaardige meststof. Het is belangrijk bij het maken van Bokashi dat je het geheel bij voorkeur luchtdicht afdekt. Hieronder vind je een veelgebruikt stappenplan om zelf Bokashi te maken van paardenmest:

Verzamel een hoop redelijk verse paardenmest en meng deze met 12 kg zeeschelpenkalk, 12 kg kleimineralen en 2 liter EM Microferm. De zeeschelpenkalk zorgt ervoor dat de bokashi niet te zuur wordt. De kleimineralen binden het geheel. EM Microferm is een mengsel van effectieve micro-organismen welke de fermentatie bespoedigen.
Druk de hoop goed aan en dek deze luchtdicht af met een plastic zeil. Laat de hoop gedurende 8-10 weken met rust en goed afgesloten fermenteren tot Bokashi.

Veel succes met het maken van je eigen compost of bokashi hoop! 🌱

In ons kennisdocument over compost en Bokashi delen we onze ervaring en rekentools die je kunt gebruiken om bijvoorbeeld uit te rekenen hoeveel compost of Bokashi jouw kudde kan produceren. Maar ook hoeveel Compost of Bokashi jij moet produceren om je eigen perceel van zelfgemaakt hoogwaardige meststof te voorzien. Je weet dan ook hoeveel je tekort komt en moet aanvoeren of over hebt en moet afvoeren. Én we hebben een handige planner opgenomen zodat je je productie kunt plannen en niet in de winter, wanneer je het niet kunt gebruiken met gereed product zit en in het voor en najaar misgrijpt.

Terug naar blog